Lėtzebuerger N-Bunn 69     Virbildinfoen
       
Dieseltribween 
       
Autoraile vun der Serie Z150 
 
Serie :   Z150
Fabrikant :   Waggonfabrik Uerdingen
Achsenzuel :   2
Leeschtung :   81 kW (110 PS)
Längt iwwer Pufferen :   10,25 m
Breet : 3 m
Gewiicht :   11,5 t
Maximal Vitesse :   90 km/h
Stéckzuel :   10
Sėtzplazen :   47

Mise en service :  

Radiatioun :
  Z151 1951 1970
  Z152 1951 1969
  Z153 1951 1969
  Z154 1951 1969
  Z155 1951 1955
  Z156 1951 1969
  Z157 1951 1970
  Z158 1951 1969
  Z159 1951 1970
  Z160 1951 1969
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

erėm erop

home

Remorque vun der Serie RZ1050 
 
Serie :   RZ1050
Fabrikant :   Waggonfabrik Uerdingen
Achsenzuel :   2
Längt iwwer Pufferen :   10,25 m
Breet :   3 m
Héicht : 3,18 m
Gewiicht :   8 t
Sėtzplazen : 34
Stéiplazen : 21
Stéckzuel :  10

Mise en service :  

Radiatioun :
  RZ1051 1951 1970
  RZ1052 1951 1969
  RZ1053 1951 1969
  RZ1054 1951 1955
  RZ1055 / RZ1061 1951 1955 /1970
  RZ1056 1951 1969
  RZ1057 1951 1970
  RZ1058 1951 1969
  RZ1059 1951 1970
  RZ1060 1951 1969
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

erėm erop

home

Autorail Z161 

 

Vehikel:   Z161
Fabrikant :   Waggonfabrik Uerdingen
Achsenzuel :   2
Leeschtung :   96 kW (130 PS)
Längt iwwer Pufferen :   13,298 m
Breet : 3 m
Gewiicht :   13,9 t
Maximal Vitesse :   90 km/h
Stéckzuel :   1
Sėtzplazen :   57

Mise en service :  

Radiatioun :
  Z161 1956 1970
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
erėm erop
home
Tribween vun der Serie Z100 
 
Serie :   Z100
Fabrikant :   De Dietrich
Achsenzuel :   4
Leeschtung :   236 kW (320 PS)
Längt iwwer Pufferen :   25,82 m
 Breet : 2,87 m
Gewiicht :   38 t
Maximal Vitesse :   120 km/h
Stéckzuel :   10
Sėtzplazen :   75

Mise en service :  

Radiatioun :
  Z101 1949 1975
  Z102 1949 1975
  Z103 1949 1978
  Z104 1949 1978
  Z105 1949 1978
  Z106 1949 1975
  Z107 1949 1975
  Z108 1949 1975
  Z109 1949 1973
  Z110 1949 1975
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
erėm erop
home
Tribween vun der Serie Z200 
 
Série :   Z200
Fabrikant :   Westwaggon
Achsenzuel :   8
Leeschtung :   322 kW (400 PS)
Längt iwwer Pufferen :   47,44 m
Breet : 2,89 m
Gewiicht :   64 t
Maximal Vitesse :   105 km/h
Stéckzuel :   8
Sėtzplazen :   140

Mise en service :  

Radiatioun :
  Z201 1956 1994
  Z202 1956 1994
  Z203 1956 1994
  Z204 1956 1994
  Z205 1956 1989
  Z206 1956 1994
  Z207 1957 1989
  Z208 1957 1994
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
erėm erop
home
Diesellokomotiven
       
Klengdiesellokomotiv 1011
       

Vehikel :   1011
Fabrikant :   Deutz
Achsenzuel :   2
Leeschtung :   79 kW (107 PS)
Längt iwwer Pufferen :   6,45 m
Breet : 3,05 m
Gewiicht :   17 t
Maximal Vitesse :   45 km/h
Stéckzuel :   1
Heizung fir Persounewaggonen :   neen

Mise en service :  

Radiatioun :
  1011 1944 1971
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
erėm erop
home
Diesellokomotive vun der Serie 450
       

Serie :   450
Fabrikant :   Klöckner-Humboldt-Deutz
Achsenzuel :   3
Leeschtung :   331 kW (450 PS)
Längt iwwer Pufferen :   9,45 m
Breet : 3,1 m
Gewiicht :   48 t
Maximal Vitesse :   51 km/h
Stéckzuel :   5
Heizung fir Persounewaggonen :   neen

Mise en service :  

Radiatioun :
  451 1953 1971
  452 1953 1970
  453 1953 1982
  454 1953 1980
  455 1953 1982
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
erėm erop
home
Diesellokomotive vun der Serie 600
       
Serie :   600
Fabrikant :   Klöckner-Humboldt-Deutz
Achsenzuel :   3
Leeschtung :   442 kW (600 PS)
Längt iwwer Pufferen :   9,64 m
Breet   3,1 m
Gewiicht : 51 t
Maximal Vitesse : 70 km/h
Stéckzuel : 2

Foto: Romain Weyland

Heizung fir Persounewaggonen : neen
 

Mise en service :  

Radiatioun :
  601 1954 1976
  602 1954 1978
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
erėm erop
home
Diesellokomotive vun der Serie 800
       
Serie :   800
Fabrikant :   Anglo-Franco-Belge
Achsenzuel :   4
Leeschtung :   589 kW (800 PS)
Längt iwwer Pufferen :   13,795 m
Breet: 3,115 m
Gewiicht :   74 t
Maximal Vitesse :   80 km/h
Stéckzuel :   6
Heizung fir Persounewaggonen : neen

Mise en service :  

Radiatioun :
  801 1954 2004
  802 1954  
  803 1954 2004
  804 1954 2010
  805 1954 2005
  806 1954 2010
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
erėm erop
home
Diesellokomotive vun der Serie 850
       
Serie :   850
Fabrikant :   Brissonneau & Lotz
Achsenzuel :   4
Leeschtung :   607 kW (850 PS)
Längt iwwer Pufferen :   14,75 m
Breet : 2,8 m
Gewiicht :   72 t
Maximal Vitesse :   105 km/h
Stéckzuel :   8
Heizung fir Persounewaggonen :   855, 856, 857, 858, bis 1964

Mise en service :  

Radiatioun :
  851 1956 2010
  852 1956 2002
  853 1957 2006
  854 1957 2004
  855 1957 2005
  856 1957 2010
  857 1957 2010
  858 1957 2010
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
erėm erop
home
Diesellokomotive vun der Serie 900
       

Serie :   900
Fabrikant :   Brissonneau et Lotz
Achsenzuel :   4
Leeschtung :   680 kW (900 PS)
Längt iwwer Pufferen :   14,75 m
Breet : 2,8 m
Gewiicht :   72 t
Maximal Vitesse :   105 km/h
Stéckzuel :   13
Heizung fir Persounewaggonen:   901, 902, 903, 904, 905, 906 bis 1964

Mise en service :  

Radiatioun :
  901 1958 2004
  902 1958 2002
  903 1958 2002
  904 1958 2010
  905 1958 2010
  906 1958 2010
  907 1958 2010
  908 1958 2010
  909 1958 2006
  910 1958 2005
  911 1958 2005
  912 1958 2010
  913 1958 2004
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

erėm erop

home

Diesellokomotive vun der Serie 1600
       
Serie :   1600
Fabrikant :   Anglo-Franco-Belge
Achsenzuel :   6
Leeschtung :   1177 kW (1600 PS)
Längt iwwer Pufferen :   19,01 m
Breet : 2,94 m
Gewiicht :   108 t
Maximal Vitesse :   120 km/h
Stéckzuel :   4
Heizung fir Persounewaggonen :   1601, 1602, 1603, 1604

Mise en service :  

Radiatioun :
  1601 1955 1988
  1602 1955 1994
  1603 1955 1994
  1604 1955 1994
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
erėm erop
home
Diesellokomotive vun der Serie 1800
       
Serie :   1800
Fabrikant :   La Brugeoise et Nivelles
Achsenzuel :   6
Leeschtung :   1324 kW (1800 PS)
Längt iwwer Pufferen :   19,55 m
Breet : 2,9 m
Gewiicht :   114 t
Maximal Vitesse :   120 km/h
Stéckzuel :   20
Heizung fir Perounewaggonen :   1801,1802, 1803, 1804, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820

Mise en service :  

Radiatioun :
  1801 1963 2007
  1802 1963 2010
  1803 1963 2004
  1804 1963 2004
  1805 1964
  1806 1964
  1807 1964 2009
  1808 1964 2005
  1809 1964 2008
  1810 1964 2010
  1811 1964 1994
  1812 1964 2009
  1813 1964 1997
  1814 1964 2009
  1815 1964
  1816 1964 2010
  1817 1964
  1818 1964
  1819 1964 2005
  1820 1964 2009
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
erėm erop
home