Lėtzebuerger N-Bunn 69 ||
  Fuerpark
 
Fuerpark
Klengdiesellokomotiv 1011
Ėmdekoréierten Arnold Modell 2068 mat Motor vun Sb-Modellbau

Den Originalvehikel ass nom zweete Weltkrich zu Lėtzebuerg bliwwen. Et ka sinn, datt d'Lokomotiv 1939 vun Deutz gebaut gouf. Si ass 1971 ausser Betrib geholl ginn. Hir Faarf war gréng.

 
     
Klengdiesellokomotiv 1011
Ėmdekoréierten Arnold Modell 2066 mat Motor vun Euromodell

Den Originalvehikel ass nom zweete Weltkrich zu Lėtzebuerg bliwwen. Et ka sinn, datt d'Lokomotiv 1939 vun Deutz gebaut gouf. Si ass 1971 ausser Betrib geholl ginn. Hir éischt Faarf war gréng.

 

 
erėm erop    

Diesellokomotiv 451
Ėmdekoréierte Minitrix Modell 12534

Den Originalvehikel gouf 1953 vun Deutz geliwwert a 1974 ausser Betrib geholl. Seng Faarwe ware rout a giel.

 

 

   
Diesellokomotiv 452
Ėmdekoréierte Minitrix Modell 12534

Den Originalvehikel gouf 1953 vun Deutz geliwwert a 1974 ausser Betrib geholl. Seng Faarwe ware rout a giel.

 
erėm erop    
Diesellokomotiv 453
Ėmdekoréierte Minitrix Modell 12535

Den Originalvehikel gouf 1953 vun Deutz geliwwert a 1974 ausser Betrib geholl. Seng Faarwe ware rout a giel.

 
     
Diesellokomotiv 601
Eegebau op Minitrix12624 Chassis

Den Originalvehikel gouf 1954 vun Deutz geliwwert a 1976 ausser Betrib geholl. Seng Faarwe ware rout a giel.

 

erėm erop

   
Diesellokomotiv 801
Ėmbau aus den Arnold Modellen 5114 an HN2259

Den Originalvehikel gouf 1954 vun Anglo-Franco-Belge geliwwert an 2004 ausser Betrib geholl. Seng Faarwe ware rout a giel.

 
     
Diesellokomotiv 802
Ėmbau aus den Arnold Modellen 5114 an HN2259

Den Originalvehikel gouf 1954 vun Anglo-Franco-Belge geliwwert. Seng Faarwe ware rout a giel.

 
erėm erop    
Diesellokomotiv 803
Ėmgebauten Arnold Modell 5022

Den Originalvehikel gouf 1954 vun Anglo-Franco-Belge geliwwert an 2004 ausser Betrib geholl. Seng Faarwe ware rout a giel.

 
     
Diesellokomotiv 804
Ėmbau op Minitrix 11479.01 Chassis

Den Originalvehikel gouf 1954 vun Anglo-Franco-Belge geliwwert an 2010 ausser Betrib geholl. Seng Faarwe ware rout a giel.

 
erėm erop    
Diesellokomotiv 805
Ėmbau vum Lifelike Modell 7867

Den Originalvehikel gouf 1954 vun Anglo-Franco-Belge geliwwert an 2010 ausser Betrib geholl. Seng Faarwe ware rout a giel.

 
     

Diesellokomotiv 806
Ėmbau vum Lifelike Modell 7868

Den Originalvehikel gouf 1954 vun Anglo-Franco-Belge geliwwert an 2010 ausser Betrib geholl. Seng Faarwe ware rout a giel.

 
erėm erop    
Diesellokomotiv 851
Ėmbau  vum Roco Modell 2152B

Den Originalvehikel gouf 1956 vu Brissonneau et Lotz geliwwert an 2010 ausser Betrib geholl. Seng Faarwe ware rout a giel.

 
     
Diesellokomotiv 854
MBM Roco Modell 23225.1 mat Motor vun Sb-Modellbau

Den Originalvehikel gouf 1957 vu Brissonneau et Lotz geliwwert an 2004 ausser Betrib geholl. Seng Faarwe ware rout a giel.

 
erėm erop    

Diesellokomotiv 854
Ėmbau vum MBM Roco Modell 23225.1 mat Fleischmann 931604 Chassis

Den Originalvehikel gouf 1957 vu Brissonneau & Lotz geliwwert an 2004 ausser Betrib geholl. Seng Faarwe ware rout a giel.

 
     

Diesellokomotiv 857
Ėmbau vum Roco Modell 21016

Den Originalvehikel gouf 1957 vu Brissonneau et Lotz geliwwert an 2010 ausser Betrib geholl. Seng Faarwe ware rout a giel.

 
erėm erop    
Diesellokomotiv 901
Ėmbau op Minitrix 12183 Chassis

Den Originalvehikel gouf 1958 vu Brissonneau et Lotz geliwwert an 2004 ausser Betrib geholl. Seng Faarwe ware rout a giel.

 
     

Diesellokomotiv 903
Ėmbau vum Roco Modell 2152B

Den Originalvehikel  gouf 1958 vu Brissonneau et Lotz geliwwert an 2002 ausser Betrib geholl. Seng Faarwe ware rout a giel.

 
erėm erop    
Diesellokomotiv 1603
Minitrix Modell 2020

Den Originalvehikel gouf 1955 vun Anglo-Franco-Belge geliwwert an 1994 ausser Betrib geholl. Seng Faarwe ware rout a giel.

 
     
Diesellokomotiv 1601
Minitrix Modell 12719 mat Motor vun Sb-Modellbau

Den Originalvehikel gouf 1955 vun Anglo-Franco-Belge geliwwert an 1988 ausser Betrib geholl. Seng Faarwe ware rout a giel.

 
erėm erop    

Diesellokomotiv 1602
Minitrix Modell 12269

Den Originalvehikel gouf 1955 vun Anglo-Franco-Belge geliwwert an 1994 ausser Betrib geholl. Seng Faarwe ware rout a giel.

 
     

Diesellokomotiv 1604
Kato Modell 2887

Den Originalvehikel gouf 1955 vun Anglo-Franco-Belge geliwwert an 1994 ausser Betrib geholl. Seng Faarwe ware rout a giel.

 
erėm erop    
Diesellokomotiv 1801
Modell vun Hobby Verborgh op Minitrix 12269 Chassis

Den Originalvehikel gouf 1963 vu La Brugeoise et Nivelles geliwwert an 2007 ausser Betrib geholl. Seng Faarwe ware rout a giel.

 
     
Diesellokomotiv 1803
Modell vu Mini Train Expo op ėmgebauten Minitrix 2020 Chassis

Den Originalvehikel gouf 1963 vu La Brugeoise et Nivelles geliwwert an 2004 ausser Betrib geholl. Seng Faarwe ware rout a giel.

 
erėm erop    
Diesellokomotiv 1804
Modell vun Hobby Verborgh op Minitrix 12269 Chassis

Den Originalvehikel gouf 1963 vu La Brugeoise et Nivelles geliwwert an 2004 ausser Betrib geholl. Seng Faarwe ware rout a giel.

 
     
Diesellokomotiv 1814
Modell vu Mini Train Expo op ėmgebauten Brawa 61123 Chassis

Den Originalvehikel gouf 1964 vu La Brugeoise et Nivelles geliwwert an 2009 ausser Betrib geholl. Seng Faarwe ware rout a giel.

 
erėm erop    

Autorail Z157
Ėmbau vum Fleischmann Modell 7401 mat Minitrix 12534 Chassis

Den Originalvehikel gouf 1951 vun der Waggonfabrik Uerdingen geliwwert an 1970 ausser Betrib geholl. Seng Faarwe ware rout a gro.

 
     
Autorail Z159 
Ėmbau vum Fleischmann Modell 7401 mat Sb-Modellbau Chassis 42014

Den Originalvehikel gouf 1951 vun der Waggonfabrik Uerdingen geliwwert an 1970 ausser Betrib geholl. Seng Faarwe ware rout a gro.

 
erėm erop    
Autorail Z161
Ėmbau vum Fleischmann Modell 740205

Den Originalvehikel gouf 1956 vun der Waggonfabrik Uerdingen geliwwert an 1970 ausser Betrib geholl. Seng Faarwe ware rout a gro.

 
     
Autorail Z161
Ėmbau vum Fleischmann Modell 740205 mat Motor vun Euromodell

Den Originalvehikel gouf 1956 vun der Waggonfabrik Uerdingen geliwwert an 1970 ausser Betrib geholl. Seng Faarwe ware rout a gro.

 
erėm erop    
Dieseltribwon Z105
Guarniero Modell N-D003 mat geännerten Dréigestellen

Den Originalvehikel gouf 1949 vun De Dietrich geliwwert an 1978 ausser Betrib geholl.Seng Faarwe ware rout a gro.

 
     
Dieseltribwon Z105
Guarniero Modell N-D003 Editioun 2016

Den Originalvehikelgouf 1949 vun De Dietrich geliwwert an 1978 ausser Betrib geholl. Seng Faarwe ware rout a gro.

 
erėm erop    

Dieseltribwon Z201
Eegebau op Fleischmann 7415 Chassis

Den Originalvehikel gouf 1956 vu Westwaggon geliwwert an 1994 ausser Betrib geholl. Seng Faarwe ware rout a beige.

 
     
Dieseltribwon Z202
Eegebau op Minitrix 12793 Chassis

Den Originalvehikel gouf 1956 vu Westwaggon geliwwert an 1994 ausser Betrib geholl. Seng Faarwe ware rout a beige.

 
erėm erop    

Persounewon B
Ėmgebauten an ėmdekoréierte Fleischmann Modell 8142

Den Originalvehikel gouf 1965 vu Wegmann geliwwert an 2005 ausser Betrib geholl. Seng Faarwe ware gréng a gro.

 
     
Persounewon AB
Ėmgebauten an ėmdekoréierte Fleischmann Modell 8142

Den Originalvehikel gouf 1965 vu Wegmann geliwwert an 2005 ausser Betrib geholl. Seng Faarwe ware gréng a gro.
 
erėm erop    
Persounewon BD
Ėmgebauten an ėmdekoréierte Fleischmann Modell 8142

Den Originalvehikel gouf 1967 vu Wegmann geliwwert an 2005 ausser Betrib geholl. Seng Faarwe ware gréng a gro.

 
     
Persounewon B
Minitrix Modell 15900

Den Originalvehikel gouf 1965 vu Wegmann geliwwert an 2005 ausser Betrib geholl. Seng Faarwe ware gréng a gro.
 
erėm erop    
Persounewon B
Minitrix Modell 15900

Den Originalvehikel gouf 1965 vu Wegmann geliwwert an 2005 ausser Betrib geholl. Seng Faarwe ware gréng a gro.

 
     
Remorque RZ1007
Guarniero Modell
Dem Original seng Faarwe ware rout a gro.
 
erėm erop    
Remorque RZ1008 
Guarniero Modell
Dem Original seng Faarwe ware rout a gro. 
 
     
Remorque RZ1010
Guarniero Modell
Dem Original seng Faarwe ware rout a gro. 
 
erėm erop    
Béierwagon Kwf
Arnold Modell 4262 mat Chassis vum HN6353
 
     

                                  Béierwagon Kw
                                  Ėmgebauten Arnold Modell 4262
                                  op Fleischmann Chassis

 
erėm erop    

Béierwagon Gs
Ėmdekoréierte Modell 65003 vun LS-Models mat geännerte Kupplungen

 
     
Gedeckte Gidderwagon Kw
Modell 4410-04 vun Arnold mat Minitrix Chassis 13946K
 
erėm erop    
Oppene Gidderwagon Es
Ėmgebaute Modell 25084 vu Roco mat laange Minitrix Kupplungen
 
     
Oppene Gidderwagon El  
Modell 4669 vun Arnold
 
erėm erop    

Oppene Gidderwagon Es
Ėmgebaute Modell 25084 vu Roco mat laange Minitrix Kupplungen

 
     
Oppene Gidderwagon El
Modell MU-N-G10004 vu Modellbahn Union mat geännerte Kupplungsfiederen
 
erėm erop    
Oppene Gidderwagon Eaos
Modell 4783 vun Arnold
 
     
Rungewagon Jho 
Modell 25318 vu Roco
 
erėm erop    
Wagon mat automatescher Entluedung Fcs
Modell 4404-100 vun Arnold mat geännerte Kupplungskėschten
 
     
Gedeckte Gidderwagon Gs
Ėmgebaute Modell 25080 vu Roco mat laange Minitrix Kupplungen
 
erėm erop    

Gedeckte Gidderwagon Kkws
Modell 24603 vun Hobbytrain mat geännerte Kupplungsfiederen

 
     

Flaachwagon Res
Ėmdekoréierte Fleischmann Modell 918288F

 
erėm erop    

Flaachwagon Sammp
Ėmdekoréierte Roco Modell 25210

 
     

Killwagon Ichqrs
Modell 4518-54 vun Arnold mat modernem Chassis 6239

 
 erėm erop    

Gedeckte Gidderwagon Kw
Modell 67413 vu Brawa mat Ännerungen um Chassis an un de Kupplungskėschten

 
     

Gedeckte Gidderwagon Gs
Modell 65003 vun LS-Models mat geännerte Kupplungen

 
erėm erop    
                                   Tankwagon Ukk
                                   Ėmgebaute Minitrix Modell 18084
 
     

Schmuelspurdiesellokomotiv  Guckuck
Ėmbau vum Busch Modell B60

 
erėm erop    

Schmuelspurbuggien  
Eegebau mat Märklin Rieder 700810

 
     

Camion Krupp Titan Miseler
Ėmbau vum Faller Modell 162045

 

 
erėm erop    

Camion MAN Hauber CEM
Modell 162046 vu Faller

 

 
     

Bus Mercedes Benz O302 ASi
Ėmdekoréierte Faller Modell 162000

 
erėm erop    

Bus Mercedes Benz 0302 ASt
Ėmdekoréierte Faller Modell 162000

 
     

Camion Büssing LU11-16
Ėmbau vum Faller Modell 162051

 
erėm erop